Visuomeniniai projektai

Paminklo Tautai ir kalbai statyba, Marijampolė 2010 m.
Marijampolės kultūros centras, Marijampolė 2009 m.


Prokuratūros pastato rekonstrukcija, Marijampolė 2006 m.


Marijampolės ligoninė