APIE MUS

STATYBOS RITMAS - tai specializuotų statybos įmonių grupė, dirbanti Lietuvos rinkoje nuo 1961 metų. Didžiausia Suvalkijos krašto statybos įmonė teikianti platų statybos paslaugų spektrą. Gilios tradicijos ir daugiametė patirtis leidžia didžiuotis ypatingos svarbos įgyvendintais objektais: Marijampolės futbolo arena, Marijampolės Kultūros centru, paveldo restauracijos darbais: Marijampolės Marijonų gimnazijos rekonstrukcija, Kauno Šančių kareivinių rekonstrukcija į gyvenamųjų butų pastatą, Tilžės bažnyčia ir daugeliu kitų objektų.
Statybos ritmas stato pramoninius, visuomeninius, komercinius, gyvenamuosius (individualius ir daugiabučius) mūrinius, karkasinius, infrastruktūros ir kitus specializuotus pastatus nuo pamatų iki rakto, prisiimant visą atsakomybę. Virš 50 metų klestinti įmonė atlieka generalinio rangovo funkcijas. Įmonė sukūrė platų pasiūlos spektrą, įsteigusi privataus kapitalo dukterines įmones.
Įmonės išskirtinumas – tai patikimumas, ilgalaikės garantijos, susitarimų laikymasis, partneryste grįsti santykiai tiek su klientais tiek su darbuotojais. Savarankiškas valdymas turtinių ir finansinių resursų, piniginių srautų, bei aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys didelę praktinio darbo patirtį – tai ilgo nuoseklaus darbo rezultatas, tapusio mūsų vizitine kortele, ne tik Suvalkijos regione, bet ir visoje Lietuvoje.
Nuolatinio tobulėjimo dėka Statybos ritmas užtikrina aukščiausią statybos darbų kokybę ir efektyvų poreikių tenkinimą.

VIZIJA

UAB “Statybos ritmas” siekia būti viena iš pirmaujančių statybos generalinio rangovo paslaugas teikiančių įmonių, įgyvendinanti šiuolaikinės architektūros, aukštos kokybės ir ekonomiškus būsto, komercinės, pramoninės bei viešosios paskirties pastatų statybos projektus ne tik Suvalkijoje , bet visoje Lietuvoje bei užsienyje.

VERTYBĖS

ATSAKOMYBĖ Darbe vadovaujamės atsakomybės principu/ Vykdome prisiimtus įsipareigojimus / Žadame tik tai ką galime įvykdyti.
VERTĖS KŪRIMAS Savo darbu siekiame maksimaliai didinti klientų statinių vertę/ Siūlome klientams modernius ir šiuolaikiškus sprendimus / Suprantame naujų ir pažangių technologijų naudojimo svarbą ir jas taikome savo veikloje.
TOBULĖJIMAS /Nuolatos keliame kvalifikaciją ir tobuliname darbo įgūdžius / Ieškome optimalių veiklos būdų ir pažangiausių darbo metodų/ Nuolatos keliame kvalifikaciją ir tobuliname darbo įgūdžius.

KOKYBĖ

Statybos ritmas rūpinasi ir siekia, kad atliekamos statybos darbų paslaugos atitiktų klientų poreikius ir lūkesčius, o objektuose atliekami darbai tik su kokybiškomis ir sertifikuotomis medžiagomis.
UAB ,,Statybos ritmas“ yra atestuota uždaroji akcinė bendrovė, dirbanti pagal integruotos kokybės, aplinkosaugos bei darbų saugos ir sveikatos valdymo sistemos, atitinkamai LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 45001:2018, reikalavimus.

 

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Pagrindinis UAB „STATYBOS RITMAS“ tikslas - nuolatinis atliekamų darbų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos gerinimas, siekiant visapusiškai tenkinti esamų bei būsimų užsakovų poreikius.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

   • Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.
   • Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
   • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis.
   • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
   • Informuoti darbuotojus ir suinteresuotas šalis apie įmonės vykdomą kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką;
   • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją.
   • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.
   • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
   • Užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

Šių siekių įgyvendinimui organizacijoje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Organizacijos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

Valdybos ataskaita