Visuomeniniai projektai

Paminklo Tautai ir kalbai statyba, Marijampolė 2010 m.

Marijampolės kultūros centras, Marijampolė 2009 m.

Prokuratūros pastato rekonstrukcija, Marijampolė 2006 m.

Marijampolės ligoninė